Rygmarvskompression

12. okt 2016
Behandling af rygmarvskompression med nye højpræcisions-stråleteknikker.

Behandling af rygmarvskompression 
I fem til ti procent af alle kræftpatienters forløb vil der kunne forekomme forværring på grund af en metastatisk rygmarvskompression (MRK). Ubehandlet kan det føre til en delvis eller en fuldstændig lammelse af den nedre del af kroppen (paraplegi). Oftest behandles patienten med strålebehandling for at mindske kræftmetastasen og derved undgå, at patienten bliver lammet i underkroppen. Behandling med et flere ugers langt behandlingsprogram fører til en bedre lokal kontrol, det vil sige forebyggelse af tilbagefald i det bestrålede område med MRK end som ”Single-Shot” eller alternativt kortvarig behandling. Fordelen skyldes den højere biologiske aktivitet af langtidsbehandling. 

Målet er et kortere behandlingsforløb
Den biologiske virkning af stråleterapien afhænger både af den samlede dosis og dosissen per behandling (fraktion) og er defineret gennem ækvivalensdosis (EQD2: Equivalent Dose in two Gy Fractions) in Gray (Gy). Formålet med dette studie er, at patienten får fem behandlinger med en højere dosis per behandling. Den samlede dosis EQD2 er den samme som ved en langtidsterapi. Hypotesen er, at man med det nye behandlingskoncept vil kunne afkorte behandlingstiden. Dette betyder en mindre tidsbelastning for patienterne.

Anvendelsen af moderne højpræcisions-stråleteknikker
Forøgelse af dosis per strålebhandling vil kunne gennemføres med moderne højpræcisions stråleteknikker som Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) og stereotaktisk strålebehandling (SBRT: Stereotacitc Body Radiation Therapy), uden at man behøver at frygte yderligere skade på rygmarven som følge af den øgede stråledosis.

Formål med studiet
I studiet vil der indgå 44 patienter med MRK, der skal behandles med højpræcisions stråleteknikker. Det primære målepunkt er den lokale kontrol af MRK efter seks måneder. Derudover undersøges evnen til at gå, motorik, smerter, livskvalitet, bivirkninger og overlevelse. Behandlingsresultatet fra disse patienter vil blive sammenlignet med matchede patienter, som forefindes i verdens største database for patienter behandlet for MRK med 5x4 Gy.

Forventede resultater
Det forventes, at højpræcisions strålebehandling i metastatisk rygmarvskompression inden for en uge fører til en væsentligt bedre lokal kontrol af MRK end den konventionelle kortvarige behandling med 5x4 Gy i en uge. Resultatet kan dermed blive, at højpræcisions stråleteknikker i fremtiden vil være et bedre behandlingsalternativ for MRK end den hidtidige kortsigtede behandling med 5x4 Gy og to-ugers behandlingen med 10x3 Gy.

Studieleder
Prof. Dr. med. Dirk Rades, Klinik for Stråleterapi, Universitet Lübeck / Universitetshospital Schleswig-Holstein Campus Lübeck (Tyskland)