Professionshøjskolen Absalon

29. okt 2016
Professionshøjskolen Absalon er den regionale professionshøjskole i Region Sjælland.

Professionshøjskolen Absalon udbyder 10 professionsbachelorer inden for sundheds-, social- og de pædagog- og lærerfaglige områder - samt efter- og videreuddannelser. Professionshøjskolen står for udviklings- og forskningsaktiviteter nationalt og internationalt og har en lang række partnerskabsprojekter med kommuner, Region Sjælland, andre forskningsinstitutioner og virksomheder.

Professionshøjskolen Absalon Forskning og Innovation er en tværfaglig enhed, der udfører anvendte forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på blandt andet sundhed, profession og læring. Afdelingen er velkvalificeret inden for både kvalitative og kvantitative forskningstilgange og har en stærk track-record som lead på forsknings- og udviklingsprojekter, herunder EU-projekter.

Professionshøjskolen har særligt stærke kompetencer i forhold til vurdering af sundhedsløsningers kvalitet i et sundhedsfagligt perspektiv, teknologi-bruger interaktionen, samspillet mellem teknologi og organiseringen af den sundhedsfaglige praksis.

Kontakt
Kathrine Eriksen
kke@ucsj.dk
+45 72 48 26 46

Adresse
Professionshøjskolen Absalon, Forskning og Innovation
Slagelsevej 7
DK- 4180 Sorø