Produktion, Forskning og Innovation

31. okt 2016
PFI er en koncernenhed i Region Sjælland, som understøtter produktion, forskning og innovation inden for sundhed.

Medarbejderne i PFI understøtter produktion, forskning og innovation på sundhedsområdet og koordinerer nye projekter i tæt samarbejde med blandt andet Region Sjællands fem sygehuse. 

I InnoCan bidrager PFI med erfaring inden for udvikling og indføring af innovative teknologier i sundhedsvæsenet og udvikling af sundhedstilbud og -services til borgerne i hjemmet. PFI har kompetencer inden for udvikling i samarbejde med private virksomheder gennem OPI (Offentlig Privat Innovation), samarbejder og udbredelse af erfaringer og resultater til private virksomheder og relevante netværk gennem eksempelvis hackathons og deltagelse i konferencer og lignende.

Medarbejderne i PFI har ekspertise i at understøtte udviklingen af nye produkter og tjenesteydelser, som har potentiale til at løfte kvaliteten i den offentlige sektor og samtidig skabe vækst i den private sektor.

Læs mere om koncernenhedens arbejde og projekter på PFI's hjemmeside.

Kontakt
Søren Tvilsted (projektleder)
sotv@regionsjaelland.dk
+45 21 51 90 69

Adresse
Produktion, Forskning og Innovation (PFI)
Alléen 15
DK-4180 Sorø