Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

30. okt 2016
Onkologisk afdeling på OUH er en af de tre største onkologiske afdelinger i Danmark.

Onkologisk Afdeling R på Odense Universitetshospital er en af de tre største onkologiske afdelinger i Danmark og behandler patienter med alle kræftdiagnoser. Afdelingen råder blandt andet over et ambulatorium, som årligt giver 17.000 kemoterapibehandlinger og en strålebehandling, som årligt giver 41.000 behandlinger. 

Afdelingen får henvist patienter fra hele regionen og for visse kræftdiagnosers vedkommende fra hele landet og har således 5.600 ny henviste patienter hvert år.

Onkologisk Afdeling R råder over sygehusets største kliniske forskningsenhed med 16 projektsygeplejersker ansat. Den kliniske forskningsenhed bistår lægerne i afdelingen med planlægning og gennemførelse af klinisk forskning, og der er i afdelingen kontinuerligt 40-50 åbne kliniske studier i gang. Desuden har afdelingen fem professorer ansat, inden for hver sit diagnoseområde.
 
I 2014 blev afdelingen tildelt titlen som elite forskningscenter inden for ældre og kræft, med navnet Academy of Geriatric Cancer Research (AgeCare). AgeCare involverer mere end 50 nationale samarbejdspartnere og omkring 20 internationale samarbejdspartnere. Læs mere om afdelingen på Odense Universitetshospitals hjemmeside og om eliteforskningscenter AgeCare på www.agecare.org.

Kontakt
Professor, Head of Research. Jørn Herrstedt
+45 65 41 36 34

Adresse
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29, Indgang 99 2.sal
DK-5000 Odense