Onkologisk Afdeling Næstved, Sjællands Universitetshospital

01. nov 2016
Onkologisk Afdeling i Næstved varetager den specialiserede kræftbehandling i Region Sjælland.

Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital er leadpartner i InnoCan med det overordnede ansvar for gennemførslen og styringen af projektet.

Afdelingen, der består af en række afsnit fordelt på flere sygehuse, varetager medicinsk kræftbehandlingen, strålebehandling og specialiseret palliation i Region Sjælland. 

Aktuelt giver det sundhedsfaglige personale cirka 30.000 strålebehandlinger om året. Omkring 80 % af patienterne fra Region Sjælland, som skal have stråleterapi, kan behandles på Onkologisk Afdeling. Afdelingen er i front indenfor Patientsikkert Sygehus, og er ved at opbygge et akademisk forskningscenter, hvor professor Dr. med. Jürgen Dunst fra Universitet Lübeck er tilknyttet som adjungeret professor ved Københavns Universitet. Samtidigt eksisterer der et aktivt grænseoverskridende forskningssamarbejde mellem universitetsklinikkerne i Lübeck/Kiel og Odense og kræftregistrene i Danmark og Schleswig-Holstein med Onkologisk Afdeling som brobygger. Læs mere om afdelingen på Region Sjællands hjemmeside.

Kontakt
Niels Henrik Holländer (overlæge, leder af InnoCan)
nhho@regionsjaelland.dk
+45 56 51 39 12
 
Gisela Felkl (projektkoordinator)
gsf@regionsjaelland.dk
+45 56 51 32 62

Adresse
Sjællands Universitetshospital Næstved,
Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder
Ringstedgade 61
DK-4700 Næstved