Institut for Kræftepidemiologi, Universitet Lübeck

16. okt 2016
Institut for Kræftepidemiologi (IKE) arbejder med forekomst og udbredelse af kræftsygdomme hos befolkningen, driver det regionale kræftregister og forsker i behandling af kræftsygdomme.

Institut for Kræftepidemiologi (IKE) blev grundlagt i 1996 og er tilknyttet Lübeck Universitet. IKE har to opgaver: Forskning på området for kræftepidemiologi samt varetagelse af opgaver fra den regionale registreringsenhed i Schleswig-Holstein. Kræftepidemiologer forsker i udbredelsen af kræftsygdomme set i forhold til den generelle helbredstilstand hos udvalgte befolkningsgrupper. 

Det er lovpligtigt at registrere kræfttilfælde i Schleswig-Holstein. Både læger og tandlæger i Schleswig-Holstein er forpligtede til at anmelde alle nye forekomster af ondartede kræftsvulster til kræftdataregistret. IKE’s opgave er udover databearbejdning og datalagring først og fremmest dataanalyse. Dertil hører kræftdatarapportering og evaluering i forhold til eventuelle lokale udsving.

IKE’s tilknytning til Lübeck Universitet giver mulighed for at supplere analyser og vurderinger af de regionale kræfttilfælde med den nyeste viden inden for onkologi (kræftbehandling) og epidemiologi. IKE har deltaget som rådgiver på adskillige onkologiske forskningsprojekter. Derudover gennemfører IKE også egne forskningsprojekter. Tyngdepunktet ligger her på evalueringen af foranstaltninger ved tidlig opsporing af kræft, på analysen af den befolkningsrelaterede virkning af screening og på rumlige analyser af kræftepidemiologi.
 
Kontakt
Prof. Dr. med. Alexander Katalinic
Alexander.katalinic@uksh.de
+49 451 500 52100

Christiane Rudolph, M.Sc.
christiane.rudolph@uksh.de
+49 451 500 52111

Adresse
Ratzeburger Allee 160
Haus 50
D-23538 Lübeck