Designskolen Kolding

28. okt 2016
Meningsfuldt design, sansning, eksperimenter og samarbejde med erhvervslivet.

Designskolen i Kolding (DSKD) tilbyder bachelor- og kandidatuddannelse inden for mode og tekstil, industrielt design, kommunikationsdesign og accessory design. Skolen spidskompetence er at kunne visualisere og formidle fremtidige designs og skabe dem, så de gør størst mulig forskel for brugeren. Design tager altid udgangspunkt i brugeren, og ser på hvordan forandringer – for eksempel det at skulle bruge nye produkter – skaber mening i brugernes hverdagsliv. 

DSKD indgår med denne designfaglige kompetence i for til udvikling af projektets testcenter, der skal understøtte at innovative løsninger til kræftpatienter færdigudvikles og markedsmodnes betydeligt hurtigere, end det sker i dag. DSKD bidrager til udviklingen af testcenteret systemdesign samt skabelsen af visuelle værktøjer, der kan understøtte relevante aktører i deres udviklings- og testprocesser. Erfaringer i forhold til relevante aktørers behov skabes blandt andet gennem konkrete testforløb, hvor DSKD indgår i udviklingen af test-designs samt afvikling af test i patienthjem og på hospitaler. Derudover faciliterer DSKD co-creation workshops med henblik på at inddrage relevante interessenter i processen samt udtrække læringer i forhold til testcenterets design og tilbud. 

Kontakt
Laila Grøn Truelsen
lgt@dskd.dk 
+45 91 33 30 12

Adresse
Designskolen Kolding
Ågade 10
DK-6000 Kolding