Partnere

Partnere

resume text, please also add image
 

2 år 4 måneder siden
Onkologisk Afdeling i Næstved varetager den specialiserede kræftbehandling i Region Sjælland.
2 år 4 måneder siden
PFI er en koncernenhed i Region Sjælland, som understøtter produktion, forskning og innovation inden for sundhed.
2 år 4 måneder siden
Onkologisk afdeling på OUH er en af de tre største onkologiske afdelinger i Danmark.
2 år 4 måneder siden
Professionshøjskolen Absalon er den regionale professionshøjskole i Region Sjælland.
2 år 4 måneder siden
Meningsfuldt design, sansning, eksperimenter og samarbejde med erhvervslivet.
2 år 5 måneder siden
Cortrium er en hardware iværksættervirksomhed inden for medicinalindustrien.
2 år 5 måneder siden
Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at færre får kræft, flere overlever kræft samt et bedre liv efter kræft.
2 år 5 måneder siden
Klinikken tilbyder ambulant og stationær strålebehandling.
2 år 5 måneder siden
Life Science Nord arbejder for innovativ medicin i Hamborg og Slesvig-Holsten.
2 år 5 måneder siden
Klinikken er en af de største stråleklinikker i Tyskland.
2 år 5 måneder siden
Institut for Kræftepidemiologi (IKE) arbejder med forekomst og udbredelse af kræftsygdomme hos befolkningen, driver det regionale kræftregister og forsker i...
2 år 6 måneder siden
Welfare Tech er en klyngevirksomhed for velfærdsteknologi i Danmark.
2 år 6 måneder siden
Erhvervsfremme og Teknologitransfer Schleswig-Holstein GmbH. Rådgivning og serviceydelser til virksomheder.