Partnere

Partnere

resume text, please also add image
 

10 months 3 weeks siden
Onkologisk Afdeling i Næstved varetager den specialiserede kræftbehandling i Region Sjælland.
10 months 4 weeks siden
PFI er en koncernenhed i Region Sjælland, som understøtter produktion, forskning og innovation inden for sundhed.
10 months 4 weeks siden
Onkologisk afdeling på OUH er en af de tre største onkologiske afdelinger i Danmark.
11 months 14 hours siden
Professionshøjskolen Absalon er den regionale professionshøjskole i Region Sjælland.
11 months 1 day siden
Meningsfuldt design, sansning, eksperimenter og samarbejde med erhvervslivet.
11 months 1 week siden
Cortrium er en hardware iværksættervirksomhed inden for medicinalindustrien.
11 months 1 week siden
Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at færre får kræft, flere overlever kræft samt et bedre liv efter kræft.
11 months 1 week siden
Klinikken tilbyder ambulant og stationær strålebehandling.
11 months 1 week siden
Klinikken er en af de største stråleklinikker i Tyskland.
11 months 1 week siden
Institut for Kræftepidemiologi (IKE) arbejder med forekomst og udbredelse af kræftsygdomme hos befolkningen, driver det regionale kræftregister og forsker i...
1 year 5 days siden
Welfare Tech er en klyngevirksomhed for velfærdsteknologi i Danmark.
1 year 2 weeks siden
Erhvervsfremme og Teknologitransfer Schleswig-Holstein GmbH. Rådgivning og serviceydelser til virksomheder.