Ny måler til skånsom kræftbehandling

28. sep 2016
Måleren kaldet C3 skal i fremtiden kunne opdage, hvis kræftpatienten har uregelmæssig puls, temperatur eller åndedrætshastighed, uden at patienten bliver forstyrret.

C3-måleren
C3-måleren kan overvåge patienten mere præcist, end det sker i dag. Sensoren sættes på patientens brystkasse med plastre og måler puls, temperatur og åndedrætshastighed. Ved udsving i patienternes tilstand kan plejepersonalet reagere meget hurtigt, når de løbende får tilsendt patientens data. Virksomheden Cortrium står bag C3.

Skånsom behandling
Målet er, at C3-måleren i fremtiden kan sikre, at patienterne er bedre overvåget under deres indlæggelse. Derudover kan patienterne også få en bedre nattesøvn, da sygeplejersken i fremtiden ikke behøver at vække patienten om natten for at lave de rutinemæssige målinger. I dag bliver patienter tjekket op til fem gange hver nat. Endelig vil C3 også kunne aflaste plejepersonalet i forhold til de manuelle målinger, de udfører i dag.

Testforløbet
Plejepersonalet på onkologisk sengeafsnit på Sjællands Universitetshospital, Næstved har i 2016 lavet den første test med C3’eren på de indlagte patienter. Testen er udført i et tæt tværfagligt samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Designskolen Kolding og koncernenheden PFI i Region Sjælland. I 2017 skal C3 igennem yderligere test i Tyskland på sygehusene i henholdsvis Kiel og Lübeck. Formålet med testen er at finde ud af, hvor præcist C3 måler i forhold til de manuelle målinger, som udføres af personale på kræftafdelingerne i dag. Derudover skal testen give indblik i patienternes oplevelse af at blive målt med C3 og plejepersonalets oplevelser af at arbejde med den. C3-testen giver vigtige erfaringer til at opbygge et fremtidigt testcenter for nye produkter. Derudover bruger Cortrium erfaringerne til at produktudvikle og markedsmodne C3 yderligere. 

Kontakt
Søren Tvilsted, PFI
sotv@regionsjaelland.dk
+45 21 51 90 69