Innovativ inddragelse af patienterne

19. okt 2016
Der skal tages større hensyn til patienternes ønsker, og kommunikationen mellem patient og læge skal forbedres.

Patientinddragelse 
Det er vigtigt for patienternes behandling, at det sundhedsfaglige personale inddrager dem i denne. Især i overgangen fra indlæggelse til ambulant behandling opstår behovet for i højere grad at inddrage patienterne. 

E-dagbog og spørgeskemaer 
Ny IT-teknologi udviklet i Danmark tilbyder patienterne og det sundhedsfaglige personale nye muligheder i kommunikationen via E-dagbog og spørgeskemaer. Dermed kan man målrette og tilpasse de opfølgende undersøgelser, så de handler om de problemer, som patienterne oplever som mest presserende. 

Dansk metode i Tyskland?
Målet er at videreudvikle den danske metode og undersøge om den kan anvendes i det tyske sundhedssystem. Det vil i fremtiden kunne give en forbedret kommunikation mellem læger og patienter og dermed sikre mere givende opfølgningssamtaler for begge parter.

Denne del af InnoCan er et samarbejde mellem kræftregistret i Schleswig-Holstein (IKE) og Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt
Christiane Rudolph, IKE
christiane.rudolph@uksh.de
+49 451 500 52111

Alexander Katalinic, IKE
Alexander.katalinic@uksh.de
+49 451 500 52100

Hans Storm, Kræftens Bekæmpelse
hans@cancer.dk
+45 35 25 76 77