22. sep 2017InnoCan midtvejskonference 2017

22. sep 2017
Den 19. september 2017 var Institut for kræftepidemiologi (IKE) vært for InnoCans midtvejskonference i Lübeck.

Alexander Katalinic, direktør for IKE, og leadpartner Niels Henrik Holländer fra Sjællands Universitetshospital bød de rundt 40 inviterede gæster velkommen på Lübeck Universitet. Gæsterne kom fra forskningsmiljøer, politik og erhvervsliv i både Danmark og Tyskland. Offentligheden blev præsenteret for de første resultater og det blev diskuteret, hvilke fordele der er ved grænseoverskridende samarbejde. Udveksling af erfaringer og kendskab til regionale forskelle og ligheder var blandt tema. 

Dario Arndt fra 'Wirtschaftsförderung Lübeck' fremhævede betydningen af et længerevarende, regionalt samarbejde inden for rammerne af Interreg-projekterne i Nordtyskland og Syddanmark. Også Ole Marqweis, medlem af regionsrådet i Region Sjælland, ser en stor værdi i dette projekt og har allerede tidligt i processen bakket op omkring InnoCan-projektet.