15. nov 2018InnoCan afslutningskonference

15. nov 2018
Resultaterne af InnoCan blev præsenteret på projektets slutkonference den 14. november.

Konferencen markerede afslutningen på InnoCan, som siden 2016 har arbejdet på at gøre kræftbehandling bedre og mere nænsom for patienterne. I de smukke omgivelser i fiskerbyen Karrebæksminde og et stenkast fra Sydsjællands bedste badestrand blev resultaterne af de sidste tre års arbejde præsenteret.

Grænseoverskridende samarbejde forbedrer behandling af kræftpatienter
Oplægsholderne på konferencen lagde stor vægt på betydningen af grænseoverskridende samarbejde – både ved samarbejde på tværs af landegrænser, men også ved at arbejde sammen på tværs af fagligheder. Når nationale grænser brydes, opstår der læringer fra flere forskellige sundhedssystemer, og også ved at bryde de ’faglige grænser’ og samarbejde på tværs opstår der værdifuld viden, som i InnoCan er blevet omsat til bedre behandling for kræftpatienter.

- Det der står tilbage efter vores slutkonference er, at vi har haft succes, og at vi på alle parametre er kommet i hus, siger overlæge og leder af InnoCan Niels Henrik Holländer.

Politiske perspektiver
Evan Lynnerup, regionrådsmedlem i Region Sjælland gav sit perspektiv på dansk-tysk samarbejde fra et politisk perspektiv. På tysk side deltog den administrerende direktør fra Schleswig-Holstein Krebsgesellschaft og gav sit perspektiv på InnoCans betydning for kræftpatienter i Nordtyskland.

Skuespil illustrerede, hvordan innovation gavner
I løbet af projektet er der blevet testet fire nye innovative løsninger, som skal gøre det lettere at være patient og sundhedsprofessionel. Fordelene og perspektiverne ved løsningerne blev illustreret i et skuespil. Via skuespillet blev fordelene ved innovation i sundhedsvæsenet italesat på en ny måde.