Etiske anbefalinger

31. okt 2018
Her kan du læse mere om nogle af de etiske overvejelser, som du med fordel kan medtænke, når mennesker involveres i test af nye sundhedsteknologier.

At medtænke etiske overvejelser i udvikling af nye sundhedsteknologier kan for nogle virksomheder måske føles, som at træde ind på et helt nyt territorium.

Udvikleren har et ønske om at teste den nyudviklede teknologi på den målgruppe, den er tiltænkt. Ofte udgøres denne målgruppe af sårbare mennesker i et sygdomsforløb. For at forebygge nogle af de barrierer der kan opstå i samarbejdet med sundhedsprofessionelle og patienter, kan det at medtænke etiske overvejelser tidligt i udviklingsprocessen være godt givet ud.

Etiske Anbefalinger er derfor et værktøj til virksomheder, som ønsker at teste nye teknologier. Foruden specifikke anbefalinger gives også eksempler på oplevelser fra en virksomhed under test af ny teknologi.
Download Etiske anbefalinger nedenfor som e-bog eller som printervenlig version.

Erfaringer og gode råd
Se i øvrigt værktøjet ’Erfaringer fra cross-border test på sygehuse’ under emnet ’Erfaringsopsamling’. Her er en række gode råd baseret på InnoCans erfaringer med test af produkter.