Etiske anbefalinger

31. okt 2018
Her kan du læse mere om nogle af de etiske overvejelser, som du med fordel kan medtænke, når mennesker involveres i test af nye sundhedsteknologier.

At medtænke etiske overvejelser i udvikling af nye sundhedsteknologier kan for nogle virksomheder måske føles som at træde ind på et helt nyt territorium.

Udvikleren har et ønske om at teste den nyudviklede teknologi på den målgruppe, den er tiltænkt. Ofte udgøres denne målgruppe af sårbare mennesker i et sygdomsforløb. For at forebygge nogle af de barrierer der kan opstå i samarbejdet med sundhedsprofessionelle og patienter kan det at medtænke etiske overvejelser tidligt i udviklingsprocessen være godt givet ud.

Etiske Anbefalinger er derfor et værktøj til virksomheder, som ønsker at teste nye teknologier. Foruden specifikke anbefalinger gives også eksempler på oplevelserne fra en virksomhed, som fik testet en af deres nye teknologier.
Download Etiske anbefalinger nedenfor som e-bog eller som printervenlig version.