Dansk-tysk testcenter

12. okt 2016
Sygehus, iPad, tablet, vitale parametre, patient empowerment
En central hjørnesten i InnoCan er at udvikle et dansk-tysk testcenter, som skal hjælpe medico-virksomheder med at udvikle og modne deres innovative løsninger til kræftpatienter betydeligt hurtigere, end det sker i dag.

Nem adgang for medico-virksomheder
I dag kan det tage lang tid for medico-virksomheder at udvikle nye produkter til sundhedsvæsnet samt at få godkendt og implementeret dem. Testcentret skal derfor arbejde for, at virksomhederne får nem adgang til sygehusene. Dermed kan de hurtigt få testet deres løsninger i et professionelt og tværfagligt testmiljø. Testcentret vil have indgangsport i både Danmark og Tyskland, og virksomhederne vil således have mulighed for at få testet deres produkter i begge lande, så forskelligartede krav på tværs af projektregionen identificeres. 

Patienten i centrum
Målet er at undersøge, hvordan der gennem udvikling af ny teknologi kan opnås fordele for både kræftpatienterne og deres pårørende. Faktum er, at der kommer flere kræftpatienter i fremtiden, der er derfor behov for at tænke nyt og udvikle ny teknologi, som kan understøtte den fremtidige kræftbehandling.  

Et dansk-tysk testcenter
Testcentret vil arbejde tværfagligt med udgangspunkt i et dansk-tysk netværk af aktører med innovationsorienterede, teknologi-, sundheds- og designfaglige kompetencer. På lang sigt skal samarbejdet resultere i et mere åbent grænseoverskridende marked for sundhedsydelser, hvor innovationer og nye behandlingsmetoder hurtigt og effektivt kan overføres til den kliniske behandling og pleje i begge lande. Ambitionen er, at projektregionen kan blive et pionerområde inden for e-health og grænseoverskridende sundhedsydelser.

Hvem står bag?
Produktion, Forskning og Innovation (PFI) i Region Sjælland står i spidsen for denne del af projektet. Dertil kommer de onkologiske afdelinger i Næstved, Odense, Kiel og Lübeck, som er testsites for afprøvning og videreudvikling af løsningerne. Designskolen Kolding og University College Absalon bidrager blandt andet til udviklingen af testcenterets design og de konkrete testforløb.

Kontakt
Søren Tvilsted, PFI
sotv@regionsjaelland.dk
+45 21 51 90 69