09. maj 2018C3-test i Kiel startet

09. maj 2018
Sensor til måling af vitale parametre skal nu også testes på Klinik for Stråleterapi i Kiel. Den 8. maj blev der afholdt opstartsmøde, hvor direktør i Cortrium, Jacob Eric Nielsen præsenterede C3-sensoren for nogle af afdelingens læger og sygeplejersker, som skal teste den på deres patienter.

Opstartsmøde inden testen kan starte
C3-testen i Kiel blev skudt i gang med et opstartsmøde, hvor Cortriums direktør, Jacob Eric Nielsen præsenterede C3-sensoren for de involverede i testen, herunder Klinik for Stråleterapi i Kiel, Professionshøjskolen Absalon og Produktion, Forskning og Innovation.
 
Når medicinske produkter skal testes i Tyskland er det obligatorisk, at virksomheden præsenterer sit produkt, målet med testen og hvordan den skal forløbe. Projektleder Søren Tvilsted fra Produktion, Forskning og Innovation i Region Sjælland gav en præsentation af det samlede InnoCan-projekt, og projektleder fra Professionshøjskolen Absalon Christina Lindhardt fortalte om de interview, der vil blive lavet på afdelingen med både patienter og personale. Interviewene er grundlag for en brugerundersøgelse af C3, som skal bidrage til at forbedre produktet og give indblik i, hvad de ændrede arbejdsgange betyder for patient og personale. En ekstern inspektør fra ’Zentrum für klinische Studien’, Christian Bär afsluttede mødet med en obligatorisk gennemgang af testen og formalia.
 
Kun de tilstedeværende læger og sygeplejersker på opstartsmødet har tilladelse til at teste C3’eren eller at oplære deres kolleger til at kunne foretage testene.
 
Tredje og sidste test af C3
C3-sensoren måler trådløst puls, åndedrætsfrekvens og overfladetemperatur og skal nu også testes af personalet på Klinik for Stråleterapi i Kiel. Kiel er det tredje og sidste testsite inden for rammerne af InnoCan-projektet.
 
- Målet med testen i Kiel er at få nogle flere data og se, hvordan produktet fungerer på et andet hospital med andre arbejdsgange end fx på sygehusene i Næstved og Lübeck, hvor sensoren også er blevet testet, siger Jacob Eric Nielsen fra Cortrium. Medarbejdere fra Professionshøjskolen Absalon vil sideløbende interviewe patienterne og sundhedspersonalet omkring deres oplevelse af at have C3’eren.
 
Opstartsmødet fandt sted i på Klinik for Stråleterapi i Kiel.